Contactpersonen

Bestuur

Voorzitter
Wido van der Lei – voorzitter@tvrolde.nl
Secretaris
Rochelle van Belle – secretaris@tvrolde.nl
Penningmeester
Jan Mulder – penningmeester@tvrolde.nl

Commissies

Janneke Wes – w.wes@planet.nl – 0592-242206

Yvon Huurman – competitie@tvrolde.nl – 0592-242654

Niels Kimbal – niels_mcgrady@hotmail.com – 0592-421634

Piet Laernoes – wedstrijdtennis@tvrolde.nl – 0592-261122

Marleen van der Lei
Henriëtte Meijer

jeugdcommissie@tvrolde.nl

Fred Huurman – huurmanyf@planet.nl – 0592-242654

Georg Wiegnand – georg.wiegnand@home.nl – 0592-263711

Meer invulling.